Opat Gerazim a lev Jordán : [zápis zlomku života opata Gerazima, mnicha palestinského, vybraný z X. knihy "Poustevnických dějin" ze VI. století.

Al. Báňa, 1930. 10 s.