Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska.

Le Fay, Monika
2., dopl. a opr. vyd., V KNA 1. Karmelitánské nakladatelství, 2005. 270 s.
Edice: Osudy