Opakování středoškolské matematiky : příručka pro vys. školy zeměd.

Gál, Tomáš; Kamarýt, Antonín
3., upr. a rozš. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, 1967. 427, [1] s.
Edice: Živočišná výroba