Ontogeneze lidské psychiky. I, Vývoj člověka do patnácti let.

Příhoda, Václav
3., nezměn. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 461 s.
Edice: Učebnice vysokých škol