Onkologie pro laiky.

Dienstbier, Zdeněk; Stáhalová, Vladimíra
Vyd. 2., aktualiz. Liga proti rakovině, 2012. 127 s.