Onkologická rizika : prevence nádorových onemocnění ve 21. století.

Beňa, František
1. vyd. Masarykův onkologický ústav, 2001. 96 s.