Oni jsou otcové naši.

Dolák, Petr
V MCM vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 1998. 159 s.