On y va! : francouzština pro střední školy. 1.

Taišlová, Jitka
2., přeprac. vyd. Leda, 1999. 240 s.