Oltář vděčnosti v dobročinných ústavech Milosrdných sester sv. Kříže.

Boxan, Jan
Ústav Milosrdných sester sv. Kříže, 1946. 38-[II] s.