Oldřich a Božena : idylla.

Heyduk, Adolf
4. vyd. J. Otto, 1907. 91 s.
Edice: Spisy Adolfa Heyduka ; 44