Okultismus a věda : Překl. souboru článků otištěného ve 4. čís. čas. Experientia z r. 1988.

Stanislav Libovický, 1994. 190 s.
Edice: Smaragdová deska