Ohrozenie živého : (Ekofyziologické problémy pred rokom 2000).

Paulov, Štefan
1. vyd. Obzor, 1985. 465 s.
Edice: Ľudstvo na prahu 21. storočia