Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice.

Šmajs, Josef; il. Hajný, Zdeněk
2., rozš. vyd. Hynek, 1997. 205 s.