Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti.

Ondřej, Jan
1. vyd. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 284 s.