Odmaturuj ze společenských věd.

Emmert, František
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2005.