Odkazy porubských kronik.

Městský obvod Poruba ve vydavatelství Montanex, 2007. 335 s.