Odkaz a pravda Dr. Karla Kramáře.

Kramář, Karel; ed. Sís, Vladimír
Pokorný, 1939. 236 s.