Odkaz a pravda Dr. Karla Kramáře.

ed. Sís, Vladimír
A. Pokorný, 1939. 236 s.