Odhalení o Valdštejnově zradě a smrti : české znění relací Jaroslava Rašína a Octavia Piccolominiho.

Rašín z Riesenburka, Jaroslav Sezima; Pius; ed. Pekař, Josef
Historický klub, 1934. 126 s.