Odhalené tajomstvo : Fotografovanie Mesiaca, prenos obrazu, neznáma strana Mesiaca.

1. vyd. Osveta, 1959. 31 s.