Oděvní materiál pro 1. ročník střední průmyslové školy oděvní : Obor: 081-06/2 : Učeb. text.

Burian, Miloslav; Ovečková, Milada; Myšinský, Oldřich
2. vyd. (podle 1. vyd.). Státní pedagogické nakladatelství, . 123 s.
Edice: Učební texty odb. a stř. odb. škol