Odcizen otci i vlasti : obraz z našeho života.

Antes, Roman
Národní Jednota Severočeská, 1910. 53 s.
Edice: Epištoly pro lid ; č. 23