Odborný výcvik : Metodická príručka pre výchovných pracovníkov v učňovských zariadeniach.

Ižo, Milan; Pilárik, Milan; Forró, Anton
2. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1975. 295 s.