Odborný slovník německo-český z oblasti ekonomické, finanční a právní.

Zlámal, Josef
2. doplněné a rozšířené vyd. Linde, 1995. 335 s.