Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní.

Zlámal, Josef; ed. Zlámal, Josef
4., dopl. a rozš. vyd. Linde, . 669 s.