Odborné počty pro základní odborné školy kovodělné : 1. ročník ... : Učebnice pro základní odborné školy kovodělné.

Novák, Vítězslav
I. vydání. Státní nakladatelství, 1948. 57-[III] s.