Odborné kreslení pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních : učební text pro skupiny studijních oborů 33 a 36.

Cibulka, Vladimír
1., čes. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 195 s.
Edice: Řada stavební literatury