Odboj : Revoluční činnost dělníků za války.

Chmelík, Antonín
nákl. vl, 1929. 188 s.