Odboj a naděje : vzpomínky na léta 1939-1945.

Nikodémová, Jiřina; ed. Kuklík, Jan
1. vyd. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, . 215 s.