Óda pro Sáru : Žal a vítězství mladé maminky.

<<D'>>Arcy, Paula; Dokládal, Petr
1. vyd. v ČR. Matice cyrilometodějská, 1993. 54 s.