Od vítězství k naději : druhá světová válka a dnešek očima současníků = From victory to hope : to Second World War and today in the eyes of the contemporaries.

Český svaz bojovníků za svobodu, . 119 s.