Od tankov k Touaregu.

Studeničová, Marika; Uhrík, Jozef
1. vyd. Verbis, 2009. 267 s.