Od svítání do šera.

Fischerová-Kvěchová, Marie; Mašínová, Leontina
Vyd. 3., V Pasece 1. Paseka, 2007. [38] s.