Od rukopisu ke knize a časopisu.

Šalda, Jaroslav
4. přeprac. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1983. 364 s., 209 obr., 34 tab