Od Olympie po México.

Kršák, Pavol
2., preprac. a dopl. vyd. Obzor, 1968. 298 s.
Edice: Malá moderná encyklopédia