Od Maneta po Pollocka : slovník západoeurópského maliarstva 20. storočia.

2. dopl. vyd. Tatran, 1973. 409 s.