Od logických obvodů k mikroprocesorům. III, Metody systémového návrhu.

Bernard, Jean-Michel; Hugon, Jean
Vyd. 2. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 130 s.