Od ledna do srpna 1968.

Král, Václav
ÚV SČSP, 1969. 110, [1] s.