Od kolébky do hrobu : lidopisné obrázky z Poděbradska.

Čečetka, František Josef
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1900. 246 s., [8] l. obr. příl