Od boje (proti komunistům) ke kolaboraci : Dokumenty a záznamy o činnosti Československé strany socialistické v letech 1948-89 : (Studie).

Pejskar, Jožka
vl. n, . 93 s.