Obžalovaný, vstaňte!.

Kaliský, Roman
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1963. 257 s.