Obžalovací spis proti Václavu Klofáčovi a Rudolfu Giuniovi pro zločin velezrady dle § 58c tr. z.

Dr. Zd. Tobolka, 1919. XII, 166, 1 s.
Edice: Prameny současných dějin českých ; č. 3