Obytná kolonie Pod Kozincem v Praze : Residential colony Pod Kozincem in Prague.

Urlich, Petr; Volf, Petr
Prostor - architektura, interiér, design, 2004. 159 s.