Obrazy z dějin národa českého : věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. [Díl první, Od dávnověku po dobu královskou].

Vančura, Vladislav
Družstevní práce, 1939. 317, [V] s.