Obrazy z budoucího života.

Duhamel, Georges
Spolek výtvarných umělců Mánes, 1931. 187 p.
Edice: Knihy Mánesa ; sv. 7