Obrázky ze Slabikáře : [196 kreseb, které kdysi nakreslil Mikoláš Aleš pro slabikář, sestavený autory Ad. Frumarem a J. Jursou].

Aleš, Mikoláš
Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1940. 60 s.