Obrázkové dějiny národa československého. Díl 2, Od doby Jagellovské až do našich dnův.

Dolenský, Jan; Kosina, Jaroslav; Rezek, Antonín
7., přeprac. vyd. Jos. R. Vilímek, 1924. 540 s.