Obraz světa slovanského s hlediště politicko-národního. Svazek druhý.

Kořínek, František Bronislav
Nákladem spolku pro vydávání laciných kněh českých, 1868. 199 s.
Edice: Matice lidu ; roč. II., č. 4