Obnovený kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře : Sborník prací o stavebním vývoji a obnově kostela.

Vydání první. Arciděkanský úřad, 1946. 152-[v] s., [16] obr. příl