Objevy : malířství 19. století ze sbírek Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

Oblastní galerie, 2009. 248 s.